Gildeloven                                             ▼Rul ned af for at se mere

Enhver gildebror gør sit bedste for:
at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stilling til grundlaget for sin tilværelse
at erkende sine fejl og rette dem
at nå til beherskelse af sit sind
at have respekt for det der har værdi for andre
at være venlig og forstående overfor andre
at gøre livet gladere og lysere for andre
at tage medansvar i familie og samfund
at værne naturen og vore nationale værdier
at virke for international forståelse
at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret


Gildeløftet

Jeg lover oprigtigt at stræbe efter:
at holde gildeloven
at hjælpe andre
at føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv og for det,som efter min overbevisning er ret og rigtigt


  Tilbage til forsiden