▼ Rul ned af for at se mere  ▼ 


 

 

MINDEORD:

En gildebror er ikke mere.

Birgitte Mertz sov den 26/8 stille ind på Nykøbing F. Sygehus, og blev 89 år.

Birgitte Mertz fik 65 års nålen sidste år, noget af en bedrift, som ganske få når. Efter endt pigespejdertid blev Birgitte den 7.9.1954 optaget i Sakskøbing Gildet, hvor hun gennem årene havde mange forskellige poster. Gildekansler (2 perioder), så distriktsgildemester og senere gildemester i Sakskøbing. Desuden var Birgitte i en årrække redaktør på de lokale sider af Liljen. Birgitte har sat et fingertryk i os alle - både bogstaveligt og i overført betydning. Hvem kan ikke huske hende svinge morseflagene eller klare knobene, når de skulle bruges ved økseløbene. Vi husker hende også for at holde fast i ritualer - hvor alt skulle foregå korrekt - og ikke mindst påklædningen skulle være i orden. Gruppemøderne skulle have indhold - og Birgitte sendte opgaver ud før sine møder og var selv meget velforberedt - og det afstedkom altid en god diskussion, som Birgitte nød, og hun respekterede uenighed. De senere år så vi ikke meget til Birgitte, men kunne hun, kiggede hun for forbi f.eks. ved Sct. Georgsdagen med spejderne – gående ved sin rollator og altid med gildetørklædet synligt.

Gildet har betydet meget for Birgitte, og Birgitte har betydet meget for gildet.

Æret være Birgittes minde.

På Gildeledelsens vegne

Hanne K.

 


 

Mindeord – Jørgen Lohse.

Onsdag den 11. marts sov gildebror Jørgen Lohse stille ind, omgivet af sine kære.

Jørgen og Birgit Lohse har gennem 60 år været medlem af Sct. Georgs gildet.

Mange af årene har det været Sakskøbing Gildet, der har nydt godt af Jørgens brændende engagement.

Jørgen var i sine aktive år en stor drivkraft i spejder- og gildesammenhæng.

Mange byfester, spejderløb, frugtfestivaler og Loppemarkeder mm. har nydt godt af Jørgens arbejdskraft.

Vi vil derfor mindes Jørgen i vores Gilde og takke for alle de gode år og oplevelser vi fik sammen.

Jørgen blev bisat fra Sakskøbing kapel tirsdag den 17.3.2020.

Grundet Corona krisen, var der begrænset adgang, men vi var nogle stykker, der repræsenterede Gildet og faneherold Erik Mortensen, var til stede med vores smukke fane.

Bisættelsen sluttede med at vi alle sang: ” Nu er jord og himmel stille”.

Ingen smukkere sang kunne afslutte et langt og oplevelsesrigt spejder- og gilde liv.

Æret være Jørgens minde.

På vegne af gildeledelsen.

Anne-Birthe


           

Til Sakskøbing gildet.

Hjertelig tak for den smukke hilsen til Jørgens bisættelse, og tak for at Erik turde stå med fanen (i denne corona tid). 

På trods af restriktioner med deltagerbegrænsning, blev det alligevel en smuk højtidelighed, og solen skinnede da vi sendte Jørgen ud på sin sidste rejse. - Men  "Nu er jord og himmel stille".

Gildehilsen Birgit.


 

 

                                                        MINDEORD - Iris Sonn

 

Torsdag den 12. juli sov Iris Sonn stille ind i sit hjem ”Hyggekrogen” i Fjelde, 

og det var sådan

hun havde ønsket det, - at kunne blive i sit hjem til det sidste.

De senere år har Iris været plaget af sygdom og hospitalsophold, hvilket også betød,

at hun måtte stoppe med telefonkæderne, som ellers var hendes hjertebarn.

Den 1. juni 2018 var det 38 år siden Else Fjeldal og Iris Sonn havde taget initiativ til –

og startede Sct. Georgsgildets Telefonkæder.

Det lille ring hver morgen giver tryghed i mange hjem,

og det lå Iris meget på sinde at have personlig kontakt til så mange

af kædedeltagerne som muligt, så det var mange gode telefonsamtaler,

der på den måde kunne live op hos de enlige, vel at mærke udenfor kædetiden.

Efter Elses Fjeldals død kørte Iris telefonkæderne indtil for ganske få

år siden, ligesom det også var hende, der arrangerede udflugter

og andre sammenkomster for kæderne.

Igennem alle årene med gildets julemarkeder var Iris på sin post

som ”Den lille gartner”, hvor der blev solgt smukke adventskranse, dekorationer

og juleting fremstillet af Iris og andre gildefolk.

Iris har også gennem mange år lavet små gaver til alle deltagerne

i telefonkædernes julestue.

Både Sct. Georgsgildet og alle de, der gennem årene har været med på kæderne,

kan kun have respekt og taknemlighed for den store

indsats Iris på denne måde har ydet.

Æret være Iris Sonn`s minde.

 

Gildehilsen

Birgit Lohse.


◀  Tibage til forsiden