Lidt historie.                                Rul ned af for at se mere  

 

Sct. Georgsgildet i Sakskøbing blev stiftet den 23. maj 1946.Allerede november 1946 lagde gildet ud med sit første arrangement, en aften med skuespillerne Palle Huld og Elith Foss. Senere fulgte filmsforestillinger og friluftskomedier.Lodseddelsalg forekom også, et år var hovedgevinsten en radiogrammofon med plader, men den blev aldrig afhentet, så der kom et pænt overskud på denne måde. Papirindsamlinger havde man, og den første afregning var på 400 kr.Så blev der lavet julekomedier, den første i 1947 og dette blev en tradition de næste otte år frem. Pastor Lindquist skrev stykkerne og var selv instruktør. Gildet har også stået for udgivelsen af julehefter, og i 1949, - da gildet bestod af  32 gildebrødre, havde man efterhånden samlet 10.000 kr. sammen.Gildet havde tanker om at oprette en vuggestue i byen, men fra kommunen var der ingen hjælp at hente, da man stod foran et større skolebyggeri.I stedet opstod tanken om at oprette en feriekoloni på Bøtø, og den 9. juli 1949 kunne feriekolonien”Saxtorp” indvies. Gildebrødre og ægtefæller gjorde et stort arbejde hvert år med at vedligeholde feriekolonien, men der skulle stadig skaffes penge til at drive den. Man havde flere store arrangementer bl.a. i frugtlageret i disse år. Så som koncert og bal med Teddy Pedersen og hans orkester i 1952. Biludstilling med Ford i 1953, - med General Motors i 1955 og sågar en campingudstilling i 1958.I juni 1958 var der en stor friluftsforestilling, det historiske skuespil hed ”Det skete på Bramsløkke”, skrevet af pastor Lindquist og E.A. Larsen (gildets første gildemester). Skuespillerne var gildets medlemmer og ægtefæller samt andre af byens borgere. Skibsreder Mærsk Mc. Møller havde givet tilladelse til at benytte Bramsløkke som den smukke ramme om  handlingen. I 1963 stod man overfor en større modernisering af feriekolonien, men man syntes ikke, der var det samme behov for at drive den videre, derfor blev kolonien solgt, og tanken om at oprette en børnehave i byen begyndte at tage form. I 1964 købte Sct. Georgsgildet ejendommen Jernbanegade 7 af overlæge Thygesen, og så gik det stærkt, - den 15. juni 1965 blev Børnehaven Saxtorp indviet. I 1967 holdt vi den første ”Juleaften for enlige” på Hotel Saxkjøbing, det gik rigtig godt, og det blev en fast tradition, som senere udviklede sig i et nært samarbejde med Lions Club. I maj 1969 havde vi sammen med Lions Club den første store byfest ”Laredo”. Diana Beneweis åbnede festen. I 1971 ”Piratfesten”, hvor Per Hækkerup kom sejlende ind i havnen udklædt som pirat. I 1972 kom ”Pariserfesten”, hvor Eiffeltårnet dannede det naturlige midtpunkt på festpladsen. Det var Volmer Sørensen, der åbnede festen. Der var Laredo-fest igen i 1974. - Alle medlemmer af gildet og Lions Club samt alle ægtefæller gjorde et stort arbejde for at få disse arrangementer op at stå, der kom rigtig mange mennesker til byen, disse fester havde et godt ry, og der blev et pænt overskud til deling hver gang. I 1977 solgte man Børnehaven Saxtorp til kommunen, og samtidig fik gildet en grund på Saxes-Allè, hvor man havde planer om at bygge et vandrerhjem. Heldigvis var kommunen med på DEN idè, - hvilket udviklede sig til den selvejende institution Sakskøbing Vandrerhjem, med en bestyrelse bestående af byrådsmedlemmer og gildemedlemmer. Vandrerhjemmet blev indviet den 1. juni 1979, og det har med sin beliggenhed gjort Sakskøbing kendt, ikke alene her i landet men også ude i den store verden. I mellemtiden, nemlig i 1978 havde vi stor succes med ”Besøg på Krenkerup Gods”. Godsejer Gorm Rewentlov-Grinling havde indvilget i at åbne en del af godsets besiddelser, det blev en smuk og en dejlig dag for Sct. Georgsgildet, hvor overskuddet var på 41.000 kr. ”The good old days” helt efter engelsk koncept blev i 1978 afholdt på Hotel Saxkjøbing, - og i 1980 prøvede man at afholde et stort karneval. I september 1979 afholdt vi stort høstmarked på Engestofte Gods, desværre var vejret ikke med os, så en stort anlagt ballonflyvning måtte opgives, og trods 300 betalende gæster og pænt salg i boderne, måtte vi konstatere et underskud. Den 2. juni 1980 startede Sct. Georgsgildet telefonkæderne, i begyndelsen 2 kæder med 8 deltagere på hver. På et tidspunkt i årenes løb har man været oppe på 4 kæder, nu her i 2016 fungerer kæderne med i alt 3 kæder med 7-10 deltagere på hver kæde. I oktober 1981 havde en af gildets grupper taget initiativ til en udflugt for beboerne på Majbølle Alderdomshjem, hvilket var til stor glæde for alle parter. Den 28. november 1981 afholdtes det første julemarked på Sakskøbing Vandrerhjem, dette blev begyndelsen til en årrække med denne gode tradition, som også i mange år gav et stort overskud til gildets arbejde. Der har altid været fint samarbejde med andre gilder, bl.a. havde vi i 1983 besøg af 5. København og i 1987 af Vordingborg. Samme år var Sakskøbing også meget aktive i forbindelse med afholdelse af landsgildeting i Lolland-Falster Distrikt. Byfest i Qvades gård i 1991 sammen med Håndværker- & Industriforeningen, og i maj 1992 stor fest i Saxemarken. I 1993 var gildet sammen med Handelsstandsforeningen og Håndværker- & Industriforeningen med til at arrangere den store Majfest i området omkring Saxemarken, ligesom vi gennem årene også har deltaget i andre arrangementer i byen. I august 1993 afholdt vi for første gang en friluftsgildehal, hvilket foregik i et hjørne af parken på det smukke Rosenlund. Det er siden blevet en tradition og mange friluftsgildehaller er afholdt mange forskellige steder i og omkring Sakskøbing. I 1995 prøvede vi for første gang at afholde påskemarked, arrangeret af gildets Kreative Gruppe. Påskemarkederne fortsatte først på Rådhustorvet, senere i Turistforeningens hus på Torvet, og igennem tyve år var denne tradition en god indtægtskilde og et fint indslag i bybilledet. I 1996 kunne vi fejre 50-års gildejubilæum. Først en fin reception og gildehal på vandrerhjemmet, derefter fest på Saxenhøj med revy og senere blev der rigtignok danset lanciers. I september 2000 stod gildet for en cafè med bespisning samt drikkevarer ved det store Beredskabsstævne. Dette var i samarbejde med Lions Club og B. Frems Venner. Vores eget domicil på Saxenhus blev behørigt indviet i august 2004. Vores 60-års gildejubilæum blev fejret med reception og gildehal på vandrerhjemmet og senere fest i festsalen på Apotekervænget. Da Guldborgsund Kommune så dagens lys i 2008 overgik Sakskøbing Vandrerhjem til social virksomhed i den nye kommune. Sct. Georgsgildet fik som afståelsessum 300.000 kroner, som vi så skulle prøve at bruge til en form for samfundsnyttig opgave. Det blev vedtaget at anlægge en udendørs motionsplads, en såkaldt familiesundhedsplads, til gavn og glæde for byens borgere, såvel som skoler, børnehaver, dagplejebørn og hvem der ellers kunne have lyst. Kommunen stillede grunden på området bag Vandrerhjemmet og Doktorparken til rådighed, og den 2. oktober 2009 blev der holdt festlig indvielse. Det var også i 2009, at gildet deltog i den første frugtfestival i Sakskøbing. Sydhavsøernes Frugtfestival blev en stor succes, hvor gildet hvert år har deltaget aktivt. Gildet har også været særdeles aktivt i de år, der blev arrangeret ”Kulturnat” i byen. Mange forskellige aktiviteter er det blevet til gennem årene, bl.a. mange dejlige familieture, nattergaleture, fellowshipdays, foruden alle de mange økseløb, der har været afholdt for spejderne, senere Sct. Georgsløb samt deltagelse i spejdernes nytårstræf. I det hele taget ligger det gildet meget på sinde at have et godt samarbejde med spejderne, hvor vi igennem rigtig mange år har hjulpet til på det årlige loppemarked på forskellige måder. Vores egen loppe-cafè med salg af kaffe samt lagkager m.m. giver også hvert år et fint overskud. Gildet har et effektivt gruppearbejde med fast omformering af grupperne hvert andet år. Fra dette arbejde i skiftende grupper er der kommet mange af de realiserede ideer, hvilket helt sikkert også giver aktiviteter fremover.

 


 Tilbage til forsiden